Ledning

Jan-Olov Öhlén

VD & behandlingschef
Beroendeterapeut

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Bosse Johansson

Arbetande styrelseordförande
Beroendeterapeut

Tel: 070-659 89 35

E-post: bosse@korpberget.se

Lars Karlsson

Behandlingschef  Korpnästet. Marknads- och personalansvarig
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se

Ulrika Källberg

Föreståndare för Korpberget
Receptionist
Beroendeterapeut

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Administration

Anna Johansson

Tel: 0612–71 82 93, 072-521 90 05

Fax: 0612–71 82 82

E-post: anna@korpberget.se

Åke Wallinder

Läkare

Tel: 070-286 88 32

Behandling

Tord Svensson

Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 80 (vxl)

Tommy Dyckstedt

Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Jeårg Lindqvist

Socionom, Föreståndare och alkohol - och drogbehandlare
för Korpnästets ungdomsbehandling

 

Tel: 0612-718 295, Mobil: 070-277 57 08

E-post: jearg.lindqvist@korpnastet.se

Patrik Widén

Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Emil Lilja

Behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor.
Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Anna Stenqvist

Alkohol -och drogbehandlare Korpberget.

Tel: 0612 - 71 82 92

E-post: anna.s@korpberget.se

Laila Näslund

Jourpersonal
Beroendeterapeut

Vaktmästeri & kök

Arlene Dela Cruz

Köksmästare

Susanne Hägglund

Lokalvårdare

Lars Hållander

Vaktmästare