Ledning

Jan-Olov Öhlén

VD & behandlingschef
Addiktolog

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Bosse Johansson

Arbetande styrelseordförande
Addiktolog

Tel: 070-659 89 35

E-post: bosse@korpberget.se

Lars Karlsson

Behandlingschef  Korpnästet. Marknads- och personalansvarig
Addiktolog

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se

Peter Andersson

Föreståndare för Korpberget
Socionom

Tel: 0612-71 82 76, 0760 - 50 55 71

E-post: peter.a@korpberget.se

Ulrika Källberg

Receptionist/ stf. föreståndare
Addiktolog

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Administration

Åke Wallinder

Läkare

Tel: 070-286 88 32

Anna Johansson

Tel: 0612–71 82 93, 072-521 90 05

Fax: 0612–71 82 82

E-post: anna@korpberget.se

Behandling

Tord Svensson

Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 0612-71 82 80 (vxl)

Tommy Dyckstedt

Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 072-736 87 92

Jeårg Lindqvist

Socionom, Föreståndare och alkohol - och drogbehandlare
för Korpnästets ungdomsbehandling

 

Tel: 0612-718 295, Mobil: 070-277 57 08

E-post: jearg.lindqvist@korpnastet.se

Tea Källberg

Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 0612-718 277

Roger Nyström

Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 0612-718 280

E-post: roger@korpberget.se

Patrik Widén

Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Emil Lilja

Behandlare, addiktolog, kontaktperson för behandling kvinnor.

Tel: 072-739 49 74

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpnastet.se

Anna Stenqvist

Alkohol -och drogbehandlare Korpberget.

Tel: 070-601 58 01

E-post: Anna.s@korpberget.se

Fredrik Persson

Alkohol- och drogbehandlare

Tel: 0612-718 277

Laila Näslund

Jourpersonal
Addiktolog

Vaktmästeri & kök

Arlene Dela Cruz

Köksmästare

Susanne Hägglund

Lokalvårdare

Lars Hållander

Vaktmästare