Tord Svensson

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 80 (vxl)

Tommy Dyckstedt

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Jeårg Lindqvist

Behandling
Socionom, Föreståndare och alkohol - och drogbehandlare
för Korpnästets ungdomsbehandling

 

Tel: 0612-718 295, Mobil: 070-277 57 08

E-post: jearg.lindqvist@korpnastet.se

Patrik Widén

Behandling, Vaktmästeri & kök
Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Emil Lilja

Behandling
Behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor.
Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Anna Stenqvist

Behandling
Alkohol -och drogbehandlare Korpberget.

Tel: 0612 - 71 82 92

E-post: anna.s@korpberget.se

Roger Nyström

Behandling
Jourpersonal
Beroendeterapeut

Tel: 0612-718 280

E-post: roger@korpberget.se

Laila Näslund

Behandling
Jourpersonal
Beroendeterapeut