Marie Karlsson

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 0612-71 82 80 (vxl)

Tord Svensson

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 0612-71 82 80 (vxl)

Tommy Dyckstedt

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 072-736 87 92

Jeårg Lindqvist

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Socionom

Tel: 0612-718 277

Tea Källberg

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 0612-718 277

Roger Nyström

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 0612-718 280

E-post: roger@korpberget.se

Patrik Widén

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Addiktolog

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Emil Lilja

Behandling
Behandlare, addiktolog, kontaktperson för behandling kvinnor.

Tel: 072-739 49 74

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpnastet.se

Fredrik Persson

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare

Tel: 0612-718 277

Laila Näslund

Behandling
Jourpersonal
Addiktolog