Samarbete

Fria Universitetet Norden

Korpbergets Behandlingscenters behandlingspersonal får sin grundutbildning hos Fria Universitetet Norden som  har bedrivit utbildning inom ramen för 12-stegsprogrammet sedan hösten 1989.
Addiktologer är eftertraktade på arbetsmarknaden och de allra flesta som utbildas får arbete inom behandlingsvärlden.
Vi påbörjade den nuvarande addiktologutbildningen redan 1989 i samverkan med Mitthögskolan (nuvarande Mittuniversitetet) i Sundsvall, men eftersom elevunderlaget också består av drogfria dysberoende personer som inte har gymnasiekompetens frigjordes utbildningen helt och hållet från högskolan.
Sedan starten har cirka 250 addiktologer tränats och utbildats varav cirka 50 i Norge. Man kan bli biträdande eller diplomerad (självständig) addiktolog.
Varje delkurs går över tre terminer med extra långsam studiefart så att eleven dels ska kunna upprätthålla en heltidstjänst och dels kunna komma in i den personliga förändringsprocess (fortsatt tillfrisknande) som delkurserna innebär.

Läs mer genom att klicka på länken:
Fria Universitetet Norden

 

Boja Group

Korpbergets utslussbehandling kan ske i samarbete med BOJA Group AB. Placeringen innebär ett eget boende i Härnösand, Sundsvall eller Svanö och pågår under 6-12  månader.
Placeringen sker i nära samarbete med Korpberget. Det innebär bland annat att vid återfall kan den enskilde återvända till Korpberget under en tid av 2-3 veckor för återfallsinventering.
Samarbetet innebär också att den enskilde deltar i Korpbergets eftervårdsgrupp på kvällstid varannan vecka i Sundsvall, alternativt Härnösand.
Målet med utslussboendet är att den enskilde ska bli drogfri och fri från kriminalitet samt få handledning för att bli en produktiv och ansvarsfull medmänniska i samhället. Den enskilde guidas till en tidig kontakt med arbetsförmedlingen med målet att bli ekonomiskt självförsörjande.
En viktig del i utslussverksamheten är också att fördjupa relationerna med närstående, till exempel familjära relationer.
Ansvarig för verksamheten är addiktologen Bo Johansson, tel 070-659 89 35

Läs mer genom att klicka på länken:
Bojagroup.se