Vi söker föreståndare

VI SÖKER F Ö R E S T Å N D A R E
för Korpbergets Behandlingscenter
(krav socionomexamen eller likvärdig utbildning)
 
Som föreståndare kommer du att, tillsammans med övrig personal, ansvara för att bedriva en professionell behandling med hög rättssäkerhet. Ditt uppdrag som föreståndare innebär att omsätta lagens intentioner och gällande föreskrifter i praktiken, samt att kontinuerligt bevaka ny lagstiftning och nya författningar eller ändringar på området. Ditt ansvar är även att informera och uppdatera övrig personal inom området. Ansvara för in- och utskrivning av klienter i vårt behandlingscenter.
 
OM OSS
Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer.
Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.
 
Våra enheter ligger samlade på en del av ön och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.
 
MER INFORMATION OM KORPBERGET: www.korpberget.se
 
ANSÖKAN
Er ansökan skickas till:
Korpberget Behandlingscenter, Lars Karlsson
E-post:lasse@korpnastet.se
Tel: 076-141 66 38
Postadress: Korpbergsbacken, 872 93 Lunde